hp lararforsakringar naturkultur sj norwegian skolvarlden seb transport
GustavFridolin

Lärartillgång

Kommuner och friskolor är skyldiga att för undervisningen använda lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva.


Hösten 2013 saknade var femte lärare pedagogisk högskoleutbildning såväl i grundskolan som i gymnasieskolan.

I förskola och fritidshem hade hälften av personalen pedagogisk högskoleutbildning.

Läsåret 2013

  • 53,5 procent av personalen i förskola pedagogisk högskoleutbildning
  • 53,2 procent av personalen i fritidshem pedagogisk högskoleutbildning
  • 86,5 procent av lärarna (heltidstjänst) i grundskolan pedagogisk högskoleexamen
  • 78,5 procent av lärarna (heltidstjänst) i gymnasieskolan pedagogisk högskoleexamen
  • 84,8 procent av lärarna (heltidstjänst) i komvux har pedagogisk högskoleexamen
  • 75,2 procent av lärarna (heltidstjänst) i svenskundervisning för invandrare (sfi) har pedagogisk högskoleexamen
  • (Källa: Skolverket)